Toukokuu 2021

16.9.2021

Täysistunnossa 20.5.2021 kestävän kehityksen toimikunnan uusi pääsihteeri Sami Pirkkala esitteli kestävän kehityksen muutosalueita ja Suomen globaalia vastuuta. Kestävän kehityksen toimikunnan tehtävänä on valmistella vuoden 2021 loppuun mennessä ehdotus kansalliseksi Agenda2030-tiekartaksi. Kansallinen Agenda2030-tiekartta kertoo, mihin asioihin Suomen tulisi keskittyä, jotta saavutamme kaikki kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Tiekartan johtoajatuksena on, että Agenda2030:n tavoitteet saavutetaan järjestelmätason muutosten kautta. Lisäksi valtioneuvoston kanslian tilaama selvitystyö ”Globaali vastuu: käsite ja indikaattorit Suomen kestävän kehityksen edistämiseksi” on valmistunut. Raportti sisältää selvityksen Suomen verrokkimaissa käytössä olevista ja kansainvälisissä järjestöissä kehitetyistä globaalin vastuun indikaattoreista. KPT ja kestävän kehityksen toimikunta muodostavat kokonaisuuden ja globaalin vastuun tematiikka on toimikunnille yhteistä aluetta. Yhteistyö sihteeristöjen välillä on ollut aktiivista ja toimikunnissa on samoja jäseniä. KPT:ta tullaan osallistamaan työhön syksyllä 2021, jolloin käsitellään läpileikkaavia teemoja, joista globaali vastuu on yksi.

Lisäksi täysistunnossa käytiin keskustelu myös KPT:n hallituksen puoliväliarvio kehityspolitiikan kirjausten toteutumisesta -lausunnon pääkohdista ja mahdollisista suosituksista. Pääsihteeri kertoi, että KPT:n maaliskuun täysistunnossa 2021 päivitetyn työohjelman mukaisesti toimikunnan on määrä ottaa kantaa ja edistää osaltaan keskustelua kevään merkittävistä kehityspoliittisista tapahtumista. Vastaavasti KPT:n asettamiskirjeessä hallitusohjelman seuranta (kehityspolitiikan osalta) on nimetty KPT:n kauden tehtäviin.

Takaisin listaukseen