KPT:n lausunto humanitaarisen avun linjauksesta

11.8.2012

Kehityspoliittinen toimikunta esitti huomionsa ulkoasianministeriön valmistelemasta humanitaarisen avun linjauksesta 10.8.2012. Yleisesti ottaen toimikunta pitää linjausta erittäin hyvänä ja kannattaa siinä esitettyjä periaatteita ja tavoitteita. Suomen humanitaarinen toiminta on kansainvälisesti arvioituna korkeatasoista. KPT pitää hyvänä, että linjauksessa pyritään parantamaan niitä ongelmia, joita avun käytännöissä on havaittu. Kiitettävää on myös selkeä pyrkimys vahvistaa edelleen Suomen roolia humanitaarisen avun vaikuttajana globaalisti.

KPT:n lausunto humanitaarisen avun linjauksesta (pdf)

Takaisin listaukseen