Lausunnot ja tiedotteet

Kehityspoliittisen toimikunnan lausunto turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmisteluryhmän käyttöön

Lausunnot Helsingissä, 12. toukokuuta 2008 Suomi on tänä päivänä osa keskinäisriippuvuuden leimaamaa […]

Lausunnot ja tiedotteet

Lausunto Suomen monenkeskisen yhteistyön kokonaislinjauksen ensimmäiseen luonnokseen

Lausunnot, 27.3.2008 Viite: lausuntopyyntö HEL5744-3 Lausuntomenettely: toimiva osallisuus edellyttää riittävää reaktioaikaa Kehityspoliittinen toimikunta […]

Lausunnot ja tiedotteet

Lausunnot 2003-2007

Yksittäisiä lausuntoja KPT:n lausunto ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestölinjaukseen, julkaistu 1.9.2009 (PDF, 5 sivua, 29 […]

Lausunnot ja tiedotteet