Utvecklingspolitiska kommissionen: Öppenhet i de finansiella investeringarna

5.10.2017

Finansieringen av utvecklingssamarbetet har drastiskt ändrat natur under denna regeringsperiod. I genomsnitt 40 procent av biståndet har skurits ned, till exempel det bilaterala och multilaterala samarbetet och stödet till civilsamhällesorganisationer. Endast utvecklingssamarbetet genom EU har fortsatt i samma skala och dess relativa andel har till och med ökat i och med nedskärningarna. Samtidigt har regeringen fattat beslut om att tredubbla finansieringen i form av lån och kapital, det vill säga finansiella investeringar. Det här är den största kursändringen i Finlands utvecklingspolitiska finansiering genom tiderna.

I år är de finansiella investeringarnas andel 130 miljoner euro och finansieringen kommer att fortsätta i samma storleksklass 2018–2019. Förra året beviljade regeringen finansieringsbolaget Finnfund 130 miljoner euro som finansiella investeringar, och finansieringsbolaget Inter-American Investment Corporation (IIC), som är underställt Interamerikanska utvecklingsbanken, beviljades en kapitalökning på 10 miljoner euro. Om man ser på hela regeringsperioden innebär det med andra ord en insats på 530 miljoner euro.

”Det är en betydande insats med tanke på de utvecklingspolitiska målen. Vi måste noga överväga hur investeringarna riktas och följa upp resultaten med tanke på utvecklingen. Det förutsätter öppnare kommunikation och att olika intressegruppers kunnande utnyttjas redan när investeringarna planeras”, konstaterar Utvecklingspolitiska kommissionens ordförande Aila Paloniemi (C).

Läs hela meddelandet (pdf): Öppenhet i de finansiella investeringarna

 

Tillbaka till list