Utvecklingspolitiska kommissionen tillsatt – ny ställning och ny sammansättning

8.4.2020

Den utvecklingspolitiska kommissionen för denna regeringsperiod har tillsatts och höll sitt första plenarsammanträde den 6 februari. Kommissionens främsta ändamål är att aktivera den nationella och särskilt den parlamentariska debatten om utvecklingspolitiken. I kommissionen ingår företrädare för alla riksdagspartier och för de viktigaste intressegrupperna.

I november 2019 utfärdade statsrådet en förordning om den utvecklingspolitiska kommissionen. I förordningen föreskrivs om kommissionens syfte, uppdrag, mandatperiod, medlemmar, sekretariat och beslutsfattande.

Läs mera: https://um.fi/pressmeddelanden/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/kehityspoliittinen-toimikunta-asetettu-uusi-asema-uudistettu-kokoonpano

Tillbaka till list