Årsrapport 2014

9.11.2014

Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2014: mer samstämmighet i beslutsfattandet som stöd för den globala utvecklingen

Pressmeddelande 133/2014 5.6.2014

Regeringen har förbundit sig att ta i beaktande ett perspektiv som främjar global utveckling inom alla politikens delområden. Ett samstämmigt beslutsfattande förutsätter intensivt samarbete mellan olika förvaltningsområden, men det försvåras av brist på samordning och knappa resurser, bedömde Utvecklingspolitiska kommissionen i sin årsutvärdering som publicerades den 5 juni.

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionen är en politisk samstämmighet som stöder utvecklingen nu ännu viktigare än förr, eftersom penningströmmar som riktas till utvecklingsländerna – såsom handel, investeringar och emigranters penningförsändelser – har ökat. Dessa har numera betydligt större betydelse för fattiga länder än utvecklingssamarbetet. Dessutom försvårar omvända penningströmmar, såsom kapitalflykt som beror på skattesmitning, nåendet av utvecklingsmålen.

Utvecklingspolitiska kommissionens granskning täcker fem politikområden: externa ekonomiska förbindelser och handelspolitik, beskattning, säkerhet och krishantering, migration samt klimatpolitik.

”Enligt vår bedömning finns det utrymme för förbättring i såväl ministeriernas verksamhetskulturer som i samarbetsmekanismerna fastän behovet och betydelsen av samstämmighet ganska allmänt också erkänns”, säger Utvecklingspolitiska kommissionens ordförande, riksdagsledamot Jouko Jääskeläinen.

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionen behövs förutom intensivare samarbete på tjänstemannanivå ministerierna emellan också politiska beslutsfattares ledarskap samt beredskap att utvärdera och lösa eventuella konflikter mellan olika politikmål.

”Det är frågan om mycket konkreta saker: det, att tar vi även utvecklingsländernas synvinkel i beaktande då vi till exempel fattar beslut om Finlands linje i internationella skattefrågor eller då vi utvecklar stödtjänster för våra företags internationalisering”, illustrerar Jääskeläinen.

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionen förutsätter stärkandet av politisk samstämmighet tillräckligt politiskt stöd från statsrådet och mer effektiva mekanismer. En sådan skulle till exempel vara en av utvecklingsministern ledd granskning av olika politikområden som utrikesministeriet och statsrådets kansli skulle genomföra regelbundet tillsammans. Till främjandet av samstämmighet och samarbetet mellan olika politikområden måste det också riktas tillräckligt med resurser.

Utvecklingspolitiska kommissionen skulle också öka riksdagens roll i främjandet av samstämmighet i politiken. I detta syfte borde ministerierna en gång per regeringsperiod uppgöra en samstämmighetsrapport till riksdagen.

Utvecklingspolitiska kommissionen tillsätts av statsrådet och är ett rådgivande organ som följer och utvärderar Finlands verksamhet inom olika politikområden som påverkar utvecklingsländer.

För mera information: Jouko Jääskeläinen, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 512 0782 Miia Toikka, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649

finlands-utvecklingspolitiska-tillstand-2014 (pdf)

Tillbaka till list