Årsrapport 2015

9.11.2015

Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2015: Utvecklingspolitiken behöver en stadig grund och klara mål

Pressmeddelande 2/2015 / 14.4.2015

Det utvecklingspolitiska programmet som byts för varje regeringsperiod betjänar inte utvecklingspolitikens långsiktiga mål och ger inte tillräcklig vägledning för att uppnå dessa, bedömer Utvecklingspolitiska kommissionen. Den rekommenderar att utvecklingspolitikens huvudmål och verksamhetsprinciper ska befästas på en mer beständig nivå än i föränderliga politikprogram, såsom i en utvecklingssamarbetslag.

Enligt kommissionen behöver utvecklingspolitikens huvudmål – att minska fattigdom och ojämlikhet och att främja en hållbar utveckling –  såväl som utvecklingspolitikens värderingar och verksamhetsprinciper en mer stabilare grund än tidigare. Utvecklingspolitiska kommissionen föreslår ett tillkännagivande från statsministern i början av nästa regeringsperiod, som skulle säkra kontinuiteten för utvecklingspolitikens huvudelement och fungera som beredningsskede för en eventuell utvecklingssamarbetslag.

”Syftet med förändringen är att effektivera och skärpa den utvecklingspolitiska styrningen och koncentrera denna till uppdragandet av riktlinjer för mål, resurser och verksamhetens prioriteringar”, säger Utvecklingspolitiska kommissionens ordförande, riksdagsledamoten Jouko Jääskeläinen (KD).

”Nu syns inte regeringsprogrammets löften och det utvecklingspolitiska programmets prioriteringar entydigt vid tilldelningen av utvecklingssamarbetsfinansiering.  I synnerhet stödet riktat till privatsektorn och utvecklingen av samarbetsformerna har förblivit på en mer anspråkslös nivå än väntat”, summerar Jouko Jääskeläinen.

I den årsrapport som Utvecklingspolitiska kommissionen offentliggjort idag anser man att det är problematiskt att anslagen för utvecklingssamarbete, trots regeringsprogrammets löften, kontinuerligt har varit föremål för nedskärningar.   Styrningen av utsläppshandelsintäkterna till utvecklings- och klimatfinansiering har till en del kompenserat gjorda nedskärningar, men utsläppshandelsintäkterna är en otillräcklig och osäker inkomstkälla. Enligt Utvecklingspolitiska kommissionen bör Finland offentliggöra en klar tidtabell och plan över hur utvecklings- och klimatfinansieringsåtagandena ska uppnås.

I framtiden behövs ett övergripande angreppssätt i utvecklingsfrågor. FN:s mål för hållbar utveckling som det fattas beslut om inkommande höst är gemensamma för hela Finland. De kräver en starkare politisk styrning av den kommande regeringen samt insatser över aktörs- och befogenhetsgränser. Finlands initiativ i matsäkerhets- och beskattningsfrågor är ett lovande steg mot en ny verksamhetskultur.

Utvecklingspolitiska kommissionen rekommenderar att de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt, som blivit en ledande tanke under denna regeringsperiod bevaras och inkluderas i de långsiktiga elementen för Finlands utvecklingspolitik. De mänskliga rättigheterna som utgångspunkt fogar samman Finlands utvecklingspolitik med övervakandet av de mänskliga rättigheterna och stärkandet av demokratin. De mänskliga rättigheterna som utgångspunkt är också ett rättesnöre för utrikes- och säkerhetspolitiken samt för externa ekonomiska relationer.

Utvecklingspolitiska kommissionen tillsätts av statsrådet och är ett rådgivande organ som följer och utvärderar Finlands verksamhet inom olika politikområden som påverkar utvecklingsländer.

För mera information:

Jouko Jääskeläinen, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 512 0782
Marikki Stocchetti, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 535 8649

Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2015 (pdf)

Tillbaka till list