Vuosiarvio 2005

28.10.2005

Suomen kehityspolitiikan tila I 2005

Raportin aiheet on ryhmitelty kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan aiheita, joissa eri politiikan aloilla tulisi ja voisi johdonmukaisesti vähentää köyhyyttä. Suomalaisessa politiikassa keskeisiä ja ajankohtaisia aiheita ovat olleet mm. uusien turvallisuuspoliittisten strategioiden analysointi kehitysmaiden ja kehityspolitiikan näkökulmasta, kaupan ja kehityksen parempi yhteensovittaminen, osallistuminen globalisaatioon liittyviin keskusteluihin sekä vaikuttaminen Euroopan unionin tulevaan uuteen kehityspolitiikkaan. Ryhmittely vastaa myös hallituksen linjauksia, joiden mukaan kehityspolitiikka muodostuu toisaalta kehitysyhteistyöpolitiikasta ja toisaalta muista politiikan aloista, jotka vaikuttavat kehitysmaiden kehityksen edellytyksiin.

Raportin toisessa osassa tarkastellaan kehitysyhteistyöpolitiikan toimeenpanoa kehityspoliittisen ohjelman näkökulmasta. Keskeisiä aiheita tässä ovat olleet kehitysyhteistyömäärärahojen riittämättömyys, maatason yhteistyön tuloksellisuus, kehitysyhteistyön instrumenttien tarkastelu sekä suomalaisen lisäarvon määrittely ja toteutuminen kehityspolitiikassa. Jokaisen käsiteltävän aiheen yhteydessä toimikunta antaa myös toimenpidesuosituksensa.

Suomen kehityspolitiikan tila I 2005 – Kehityspoliittisen toimikunnan lausunto valtioneuvostolle (PDF, 36 sivua, 0,7 Mt)

Takaisin listaukseen