Miksi köyhimpien maiden pk-yritykset tarvitsevat kestävän kehityksen sijoituksia?

7.2.2023 09:00 - 11:00 Eduskunnan päätalon auditorio

Ilmoittauduthan tästä 5.2. mennessä – lämpimästi tervetuloa!

Kahvitarjoilu alkaen klo 8.30 auditorion ulkopuolella

Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) Kestävän kehityksen rahoitusmurros –selvitystyössä kartoitettiin syksyllä 2022 suomalaisten toimijoiden tekemiä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) mukaisia sijoituksia kehittyvissä maissa. Selvitystyön perusteella kestävän kehityksen investoinnit Suomesta köyhimpiin maihin tarvitsevat selkeät kriteerit ja kannustavia esimerkkejä onnistuneesta sijoitustoiminnasta ja kumppanuuksista erityisesti haurailla alueilla. Teemasta lisää tästä.

Vähiten kehittyneiden maiden vastuullinen pk-sektori on kestävän kehityksen mahdollisuus, mutta tarpeet ovat mittavat. Kehityspoliittisilla finanssisijoituksilla ja vaikuttavuussijoittamisella voi olla merkittävä rooli säällisten työpaikkojen luomisessa sekä tarvittavan rakenteellisen muutoksen aikaansaamisessa. Maat tarvitsevat lisää investointeja sellaisiin pk-sektorin yrityksiin, joiden on vaikea saada kasvurahoitusta markkinoilta. Pk-yritykset tarvitsevat investointien lisäksi myös tukitoimenpiteitä ja -palveluita, jotka varmistavat, että yritykset ovat enenevästi sijoituskelpoisia.

Yhdysvaltalainen One Earth Future on ollut alan kansainvälinen uranuurtaja. Tilaisuudessa kuulemme heidän kokemuksistaan vaikuttavuussijoittamisesta pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin Somaliassa. Kirkon ulkomaanavun vaikuttavuussijoitusyhtiön FCA Investmentsin (FCAI)  Somaliassa, Ugandassa ja Keniassa tehdyt sijoitukset osoittavat, että vaikka sijoitusten riskiä ei täysin poistaa, sitä voi kuitenkin hallita ja kehitysvaikutuksia on mahdollista saada aikaan ja seurata.

Kestävä talous ja työ on Suomen kehityspoliittisia prioriteetteja ja keskeinen osa yhteisiä YK:n Agenda 2030:n tavoitteita ja kumppanuuksia. Sijoittajakentän ja valtionhallinnon lisäksi eduskunnalla ja sen kestävän kehityksen kannalta keskeisillä valiokunnilla on tärkeä rooli pohdittaessa Suomen seuraavia askeleita.

Miksi kestävän kehityksen sijoitukset ovat erityisen tärkeitä hauraimpien maiden pk-sektorille? Millainen julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyö nostaisi Suomen profiilia vaikuttavuussijoittamisessa hauraimmissa maissa? Kuinka vahvistaa skaalautuvuutta Suomen kehityspoliittisissa finanssisijoituksissa erityisesti pk-sektorilla? Mikä rooli on apumuotoisella- ja mikä lainamuotoisella kehitysyhteistyöllä? Mitkä poliittiset päätökset ovat keskeisiä yksityissektorin kautta tapahtuvien kehitysvaikutusten maksimoimiseksi?

Ohjelma

08.30                Kahvitarjoilu auditorion edessä

09.00                Tervetuloa, tilaisuuden juontaja Minna Kuusisto, Danske Bank

09.05                Seminaarin avaus, kansanedustaja, KPT:n pj. Inka Hopsu

09.15                Avauspuheenvuoro: toiminnanjohtaja Jonathan Bellish, One Earth Future (englanniksi)

09:30                Asiantuntijapuheenvuoro: ulkoministerin erityisedustaja Afrikan sarvessa, kansanedustaja, Suldaan Said Ahmed

09.40                Paneelikeskustelu: opit ja parhaat käytänteet pk-sektorin vaikuttavuussijoituksista hauraimmissa maissa (englanniksi)          

                          – Juha Savolainen, apulaisosastopäällikkö, Kehityspoliittinen osasto, ulkoministeriö

                          – Jukka-Pekka Kärkkäinen, toiminnanjohtaja, FCA Investments (FCAI)

                          – Jonathan Bellish

10:10                Suomen seuraavat askeleet

                          – Saara Sofia Sirén, KOK

                          – Suldaan Said Ahmed, VAS

– Sakari Puisto, PS (tbc)

                          – Inka Hopsu, VIHR

10:40                Q & A

11:00              Tilaisuuden lopetus

Takaisin listaukseen