Kehityspoliittinen toimikunta julkaisi uuden arvioraporttinsa eduskunnassa

9.5.2019

Kehityspoliittinen toimikunta julkaisi torstaina 9.5. uuden arvioraporttinsa ”Suomen kehityspolitiikan tila 2019: Globaalia vastuuta yli hallituskausien ja hallintorajojen”. Ilmastonmuutoksen sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden kaltaisten globaalien haasteiden ratkaisu ja YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 edellyttävät myös Suomen kehityspolitiikalta ja kehitysyhteistyöltä entistä määrätietoisempaa otetta. KPT käy raportissaan läpi vaihtoehtoja nykyistä pitkäjänteisemmän ja tuloksellisemman politiikan perustaksi.

KPT ehdottaa globaalin vastuun mallia, johon kirjattaisiin hallituskaudelta toiselle siirtyvät kehityspolitiikan keskeiset elementit – kuten tavoitteet, painopisteet sekä rahoituksen taso ja keskeiset periaatteet. Tämä parantaisi työn jatkuvuutta ja tuloksia verrattuna yhden hallituskauden kestäviin irrallisiin ohjelmiin, jotka ovat johtaneet kehitysyhteistyön tempoilevuuteen ja rajallisten resurssien hajaantumiseen. Globaalin vastuun malli myös terävöittäisi kehityspolitiikan roolia kestävän kehityksen kansallisessa toimeenpanossa ja lisäisi Suomen kansainvälistä vaikuttavuutta. Lisäksi se kannustaisi monialaiseen yhteistyöhön yli hallinto- ja toimijarajojen.

KPT:n mielestä on tärkeää, että kehityspolitiikan pitkän aikavälin perusta ja sen strategiset päivitykset laaditaan mahdollisimman avoimesti ja käsitellään eduskunnassa. Lisäksi globaalin vastuun malliin tulee sisällyttää selkeä suunnitelma kehitysyhteistyövarojen nostamiseksi YK:n suosittamalle tasolle. KPT:n mukaan 0,7 prosentin osuus bruttokansantulosta on saavutettava viimeistään kahden seuraavan hallituskauden aikana. Vähintään 0,2 prosenttia bruttokansantulosta on suunnattava vähiten kehittyneisiin maihin. KPT suosittaa myös, että seuraavalla hallituskaudella kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhanrakennuksen yhteyksiä vahvistetaan osana hallituskaudet ylittävää lähestymistapaa.

Kehityspoliittisen toimikunnan vuosiarvio 2019 (PDF, 4 Mt)

Linkki STT:n tiedotteeseen: https://www.sttinfo.fi/tiedote/kehityspoliittisen-toimikunnan-arvioraportti-nyt-tarvitaan-hallituskaudet-ylittava-globaalin-vastuun-malli?publisherId=25822857&releaseId=69857709

 

 

Takaisin listaukseen