Täysistunto 19.1.2023

21.3.2023

KPT:n vuoden ensimmäinen täysistunto keskittyi Suomen kehitysrahoitukseen, sen rakenteeseen,
muotoihin ja suuntauksiin. Käytiin läpi ulkoministeriön hallinnoiman varsinaisen kehitysyhteistyörahoituksen ja muun kehitysavun anatomiaa. Istunnossa tarkasteltiin myös eri rahoituskanavien ja -muotojen rooleja Suomen kehityspolitiikassa ja avun kohdentumisessa erityisesti
kaikkein köyhimmille maille ja politiikan painopisteille. Täysistunnossa tarkasteltiin finanssisijoituksia
kehityspolitiikan välineenä osana kehitysrahoituksen kokonaisuutta. Alustajina toimivat ulkoministeriön virkamiehet ja Finnfund, kommenttipuheenvuorot pitivät FCA Investments ja Fingo.

Takaisin listaukseen