Asetus Kehityspoliittisesta toimikunnasta

5.12.2019

Valtioneuvosto hyväksyi Kehityspoliittisesta toimikunnasta annetun asetuksen, joka astui voimaan 25.11.2019. Kehityspoliittinen toimikunta on laaja-alaisesti Suomen kehitysyhteistyötä sekä -politiikkaa seuraava ja analysoiva taho. Toimikunnan asemaa haluttiin vahvistaa, ja asetus annettiin toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja toimikunnan institutionaalisen aseman selkeyttämiseksi. Asetuksella säädetään toimikunnan tarkoituksesta, tehtävistä, toimikaudesta, jäsenistä, toimikunnan sihteeristöstä ja päätöksenteosta.
Asetus ja sitä tarkentava taustamuistio ovat luettavissa valtioneuvoston sivuilla osoitteessa:https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80664c2e

Takaisin listaukseen