Kehityspoliittisen toimikunnan nykytila ja tulevaisuus -selvitys

27.11.2023

KPT on teettänyt selvityksen toimikautensa lopussa 2023 toimikunnan nykytilasta, toiminnan haasteista ja mahdollisuuksista sekä tulevaisuuden kehityskuluista. Toimikausi oli ensimmäinen, jona KPT:sta annetun asetuksen mukaista toimintaa on viety käytäntöön ja tästä syystä oli hyvä pohtia toimikunnan työn kehittämistä ja tavoitteiden kirkastamista. Hankkeessa kerättin mahdollisimman kattava aineisto keskeisten dokumenttien, haastattelujen, sähköisen kyselyn ja työpajatyöskentelyn avulla. Hankkeen toteuttamisesta vastasi Frisky & Anjoy Oy. Selvityksen tavoitteena on hahmottaa kehityspoliittisen toimikunnan nykytilaa, sen tehtävien ja tavoitteiden määrittelyä sekä näiden toteutumista suhteutettuna toimikunnan resursseihin.

Takaisin listaukseen