Ihmisoikeusperustaisuus Suomen kehityspolitiikassa – kiristyvä kansainvälinen tilanne vaatii kunnianhimoisemman otteen

30.1.2023

Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) ajankohtaisanalyysi tarkastelee ihmisoikeusperustaisuuden
toteutumista Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. Analyysissaan KPT antaa myös suosituksia ihmisoikeusperustaisuuden vahvistamiseksi tulevilla hallituskausilla.
Ihmisoikeusperustaisessa lähestymistavassa ihmisoikeudet ja niihin liittyvät velvoitteet ohjaavat kehityspolitiikan ja -yhteistyön tavoitteenasettelua tuoden sen ytimeen ihmisoikeuksien kunnioittamisen, suojelun ja edistämisen. Huomio kiinnittyy erityisesti ihmisiin ja ihmisryhmiin, joiden kohdalla nämä oikeudet heikoimmin toteutuvat sekä oikeuksien toteutumisesta vastuussa oleviin tahoihin. Kantavia periaatteita ovat osallistuminen ja inklusiivisuus, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus sekä vastuuvelvollisuus ja läpinäkyvyys.
Suomen kehityspolitiikan ihmisoikeusperustaisuus on viime vuosina vahvistunut, ja ihmisoikeudet osataan huomioida kehitysyhteistyössä entistä huolellisemmin. Suomen tulisi kuitenkin ottaa asiassa vieläkin kunnianhimoisempi ote, jotta yhä suurempi osa kehityspolitiikasta edistäisi jatkossa ihmisoikeuksia entistä aktiivisemmin ja tarttuisi ihmisoikeushaasteisiin. Se edellyttää eri toimijoilta poliittista tahtoa, selkeää tavoitteenasettelua, osaamista sekä asianmukaista resursointia.

Takaisin listaukseen