KPT:n esite yksityissektorin roolista Suomen kehityspolitiikassa

20.9.2016

Lehdistötiedotteet, 19.1.2016

Yksityisellä sektorilla on keskeinen rooli kehitysmaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämisessä, sillä yritykset tuovat köyhiin maihin työpaikkoja, pääomia, osaamista ja teknologiaa. Kehitysmaat tarjoavat paljon uusia mahdollisuuksia ja kumppanuuksia myös suomalaisille yrityksille. Vastuullisesta liiketoiminnasta hyötyvät kaikki osapuolet. Tämä esite on lyhennelmä KPT:n linjauksesta yksityissektorin roolista Suomen kehityspolitiikassa ja siinä käsitellään mm. yksityissektorin ja kehitysyhteistyön pääperiaatteita, kumppanuuksia ja rahoitusinstrumentteja sekä yritysten toimintaa kehitysyhteistyössä.

 

Takaisin listaukseen