KPT:n vaikuttavuuden arviointi 2003-2015

8.8.2016

Selvitys arvioi Kehityspoliittisen toimikunnan työn vaikuttavuutta suhteessa valtioneuvostoon ja sille mandaatissa asetettuihin tavoitteisiin, erityisesti politiikkajohdonmukaisuuteen. Arvioinnissa tarkastellaan myös, millainen merkitys KPT:lla on suhteessa jäsentahoihinsa sekä sidos- ja intressiryhmien keskustelun aktivoimiseen. Arviointi esittelee vaihtoehtoisia toimintamalleja ja suosituksia siitä, millainen toimikunta parhaiten palvelisi tehtävässään valtioneuvostoa ja KPT:ssa edustettuna olevia sidosryhmiä. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti Kehityspoliittisen toimikunnan työn vaikuttavuutta ja relevanssia, toimikunnan työn tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä tulosten ja vaikutusten kestävyyttä. Arviointi kattaa toimikunnan kolme kautta 2003-2015.

KPT:n vaikuttavuuden arviointi 2003-2015 (pdf)

Takaisin listaukseen