Miten Suomi kantaa globaalia vastuuta? KPT:n väliarvio hallitusohjelman kehityspoliittisten kirjausten edistymisestä

5.11.2021

Sanna Marinin hallitus on päässyt hyvään vauhtiin hallitusohjelman kehityspoliittisten kirjausten toteuttamisessa. Kirittävää kuitenkin riittää. Tärkeintä olisi nyt laatia selkeä, hallituskaudet ylittävä tiekartta kehitysrahoituksen nostamiseksi YK:n suositukseen eli 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Suositus tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. KPT:n mielestä tiekartan laatimisen ohella tällä hallituskaudella tulisi kiinnittää erityistä huomiota vielä kehitysyhteistyön ja -politiikan vastuualueiden ja työnjaon selkeyttämiseen ulkosuhteiden sisällä sekä laajemmin valtionhallinnossa yli politiikka-alojen. Myös kansainvälisen ilmastorahoituksen roolia, seurantaa ja tuloksellisuutta on selvennettävä.

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta:

Takaisin listaukseen