KPT:n esite yksityissektorin roolista Suomen kehityspolitiikassa

Lehdistötiedotteet, 19.1.2016

Yksityisellä sektorilla on keskeinen rooli kehitysmaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämisessä, sillä yritykset tuovat köyhiin maihin työpaikkoja, pääomia, osaamista ja teknologiaa. Kehitysmaat tarjoavat paljon uusia mahdollisuuksia ja kumppanuuksia myös suomalaisille yrityksille. Vastuullisesta liiketoiminnasta hyötyvät kaikki osapuolet. Tämä esite on lyhennelmä KPT:n linjauksesta yksityissektorin roolista Suomen kehityspolitiikassa ja siinä käsitellään mm. yksityissektorin ja kehitysyhteistyön pääperiaatteita, kumppanuuksia ja rahoitusinstrumentteja sekä yritysten toimintaa kehitysyhteistyössä.

KPT:n esite yksityissektorin roolista Suomen kehityspolitiikassa (pdf)

Leaflet on the Role of the Private Sector in Finnish Development Policy (pdf)