Taustaselvitys kehitysyhteistyön sääntelemisestä lailla

22.11.2018

Kehityspoliittinen toimikunta on teettänyt taustaselvityksen siitä, onko kehitysyhteistyötä mahdollista ja tarpeellista säännellä lailla Suomessa.

Uuden lainsäädännön tarpeellisuutta tarkastellaan oikeusministeriön tuottamien lain laatimiseen oppaiden pohjalta kiinnittäen huomiota seuraaviin kysymyksiin: voidaanko uudella lainsäädännöllä ratkaista kehitysyhteistyön ohjaamiseen liittyviä ongelmia? Mitä Suomen kansainväliset velvoitteet edellyttävät? Miten asiaa on säädelty muissa Euroopan maissa? Onko laki tarpeellinen vai voidaanko käyttää muita yhteiskunnan ohjauskeinoja?

Taustaselvityksessä kehitysyhteistyötä koskevan lain tarkastelu on rajattu suppeampaan kehitysyhteistyön sääntelyyn eikä kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskeviin kysymyksiin.

Johtopäätöksenä taustatutkimuksessa todetaan, että hyvä lainsäädäntö voi auttaa hyvän kehitysyhteistyön tekemistä. Tällä hetkellä Suomelta puuttuu kehitysyhteistyötä johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti ohjaava instrumentti ja tästä näkökulmasta uuden kehitysyhteistyölain kehittäminen on yksi varteenotettava vaihtoehto.

Linkki taustaselvitykseen: Taustaselvitys Voidaanko kehitysyhteistyötä säädellä lailla (pdf)

Takaisin listaukseen