Taustaselvitys sidosryhmien roolista Kehityspoliittisen toimikunnan uudessa mandaatissa

26.2.2021

FIANT Consulting Oy:n laatiman selvityksen tavoitteena on kartoittaa KPT:n eri sidosryhmien näkemyksiä sen toiminnan painotuksista ja kehittämistarpeista kaudella 2020-2023 ja esittää niiden pohjalta suosituksia KPT:n toiminnan kehittämisen tueksi.

Takaisin listaukseen