Livsmedelstrygghet och livsmedelssystemens framtid – centrala frågor för Finlands utvecklingspolitik

26.11.2021

Denna analys av Utvecklingspolitiska kommissionen behandlar aktuella frågor kring livsmedelstryggheten som är centrala med tanke på den globala utvecklingen och de många och varierande kopplingarna mellan de olika aspekterna av livsmedelstrygghet. Vi fokuserar på sådana aspekter som Finland kan påverka och bära ansvar för internationellt, i synnerhet när det gäller de allra fattigaste länderna och de mest sårbara människorna och grupperna.

Tillbaka till list