ERILLISSELVITYS: Naisihmisoikeuspuolustajat digitalisoituvassa maailmassa: Nouseva kehityspoliittinen kysymys

8.3.2023

Selvitys käsittelee naisihmisoikeuspuolustajien asemaa digitalisoituvassa maailmassa
erityisesti kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön näkökulmasta. Selvitys käsittelee aihetta rajatusti, toimien esittelynä teemaan. Digitalisaatio on naisihmisoikeuspuolustajille kehittyvissä maissa sekä turvaa ja tukea että lisähaasteita tuova murros. Osa naisihmisoikeuspuolustajien digitalisaatioon liittyvistä haasteista on samoja kuin muiden ihmisoikeuspuolustajien. Osa haasteista on kuitenkin sukupuolittuneita. Selvitys esittelee joitakin naisihmisoikeuspuolustajien toimintaan liittyviä digitalisaation haasteita ja hyötyjä. Haasteina on käsitelty mm. sukupuolittunutta digitaalista väkivaltaa ja häirintää, mustamaalauskampanjoita ja stigmatisointia. Hyötyinä on tarkasteltu näkyvyyttä
turvallisuustakuuna sekä avun, todistajien ja todisteiden keräyksen saavutettavuutta. Kehittyvien maiden naisihmisoikeuspuolustajien asemaa on tutkittu vasta vähän digitalisaation nä.kökulmasta. Tämä selvitys avaa pienen ikkunan aiheeseen. Selvityksen on laatinut Elina Nikulainen


Takaisin listaukseen