Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee selkeän suunnan – Kehityspoliittisen toimikunnan analyysi

27.1.2022

Kehityspoliittisen toimikunnan ajankohtaisanalyysi tarkastelee kansainvälistä ilmastorahoitusta kehityspolitiikan näkökulmasta ja pyrkii edistämään aiheesta käytävää keskustelua ja päätöksentekoa Suomessa. Lähestymistapamme perustuu Suomen globaalin vastuun ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden edistämiseen osana YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelman toimeenpanoa. Ilman ilmastotoimia ja luontokadon pysäyttämistä ei kestävän kehityksen tavoitteita voida saavuttaa.
Tarve kasvattaa ilmastorahoitusta on kirjattu sekä YK:n ilmastopuitesopimukseen että Pariisin ilmastosopimukseen, sillä nykyiset rahamäärät eivät pysty vastaamaan yhdessä asetettuihin ilmastotavoitteisiin. Lisäksi rahoitus ohjautuu usein muualle kuin heikoimmassa asemassa olevien tukemiseen. Tämän ajankohtaisanalyysin suositukset linjaavat Suomen toimia kohti entistä
vastuullisempaa, oikeudenmukaisempaa ja vaikuttavampaa ilmastorahoitusta. Ilmastorahoituksesta
päättävillä tahoilla on edessään valintoja, jotka on tehtävä pian ja perustellusti.

Katso tilaisuuden tallenne YouTubesta:

Takaisin listaukseen