Vuosiarvio 2006

28.10.2006

Suomen kehityspolitiikan tila II 2006

Lausunnon punainen lanka on EU:n kehityspolitiikka. EU on maailman tämän hetken suurin kehitysavun antaja. Suomen avustuksesta 20 % kanavoituu EU:n kautta. Tämä ja Suomen tuleva EU-puheenjohtajuuskausi antavat syyn tarkastella lähemmin Suomen ja EU:n kehityspoliittista toimintaa.

Lausunnon ensimmäisessä osassa tarkastellaan kysymyksiä, joilla on ollut keskeinen merkitys koherenssin luomisessa eri politiikka-alueilla ja jolla vaikutetaan mahdollisuuksiin vähentää köyhyyttä maailmassa. Suomalaisessa politiikassa keskeisiä ja ajankohtaisia ovat olleet muun muassa kysymykset Suomen ensimmäisen kauppapoliittisen ohjelman ja uuden maahanmuuttopoliittisen ohjelman laadinnasta sekä työ kansallisen tietoyhteiskuntastrategian kanssa. Kehityspoliittisesta näkökulmasta EU puheenjohtajuusohjelman laatiminen on ollut keskeistä.

Lausunnon toisessa osassa tarkastellaan ensisijaisesti kehitysyhteistyön laadullista ja määrällistä toteuttamista. Keskeistä on ympäristö, ihmisoikeus ja tasa-arvo teemojen läpileikkaava huomioon ottaminen, yksityisen sektorin mahdollisuus osallistua globaaliseen kehitykseen sekä tarve panostaa kehityskasvatukseen. Suomen kehitysavun taso ja tarve löytää uusia vaihtoehtoisia, täydentäviä rahoituslähteitä köyhyyden vastaiseen taisteluun ovat aiempienkin vuosien tavoin olleet keskeisiä kysymyksiä suomalaisessa keskustelussa. Kolmas osa kattaa suomalaisten globaaleista kehityskysymyksistä ja vastuusta tietoisten kansalaisten tärkeän merkityksen.

Suomen kehityspolitiikan tila II 2006 – Kehityspoliittisen toimikunnan lausunto valtioneuvostolle (PDF, 44 sivua, 1,1 Mt)

Takaisin listaukseen