Vuosiarvio 2007

28.10.2007

Suomen kehityspolitiikan tila III 2007

Vuoden 2007 vuosiarvio painotti työllisyyden roolia köyhyyden vähentämisessä sekä kehtiyspoliittista johdonmukaisuutta kansainvälisessä yhteistyössä. Arviossa puututtiin myös kehitysyhteistyön eri muotoihin kuten budjettitukeen ja paikallisen yhteistyön määrärahoihin. Arviossa käsiteltiin myös YK:n uudistumista ja kansalaisyhteiskunnan roolia sekä globaalilla että kansainvälisellä tasolla.

Vuosiarviossa annetaan lisäksi suuntaviivoja Suomen kehityspolitiikalle.

Suomen kehityspolitiikan tila III (2007) (PDF, 40 sivua, 1,2 Mt)

Takaisin listaukseen