Vuosiarvio 2008

28.10.2008

Suomen kehityspolitiikan tila 2008

Kokonaisvaltaiseen kehitysyhteistyöhön kehitysmaiden tarpeista lähtien
Suomen kehitysyhteistyön tulee olla kokonaisvaltaista ja monipuolista. Kestävä kehitys ei toteudu luonnontaloudellisestikaan ilman taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Kehitysyhteistyön tulee lähteä kehitysmaiden tarpeista.

Kaiken politiikan on tuettava kehitystavoitteita
Kaiken politiikan on johdonmukaisesti tuettava kestävää kehitystä. Johdonmukaisuuskysymykset on tunnistettava, ja toimintatavat ja politiikkalinjaukset on jo suunnitteluvaiheessa saatettava niin yhdensuuntaisiksi kuin mahdollista.

Ennakoitavuus, omistajuus ja avoimuus tulosten takeeksi
Suomen tulee lisätä kehitysyhteistyömäärärahojaan sitoumustensa mukaisesti ja edistää kehitysyhteistyövarojen käytön ennakoitavuutta sekä vastaanottajamaiden omistajuutta. Varojen käyttöä ja kohdentumista tulee suunnitella vastaanottajamaiden kanssa jo valmisteluvaiheessa. Keskeistä on julkinen tieto kehitysyhteistyömäärärahojen kohdentamisesta.

Suomen kehityspolitiikan tila 2008 – Kehityspoliittisen toimikunnan arvio valtioneuvostolle ja eduskunnalle (PDF, 40 sivua, 1,9 Mt)

Takaisin listaukseen