Utvecklingspolitiska kommissionen: Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet behöver en gemensam vision

8.3.2021

Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet måste bättre kunna svara på behoven hos människor som lever under allvarliga kriser. En intensivare samverkan mellan olika aktörer är nödvändig. Detta är en central slutsats i Utvecklingspolitiska kommissionens rapport, där en expertgrupp bestående av kommissionens medlemmar analyserar den nuvarande situationen och ger rekommendationer för att förbättra verksamheten.

Utrikesministeriet pressmeddelanden: https://um.fi/pressmeddelanden/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/kehityspoliittinen-toimikunta-kehitysyhteisty-c3-b6-humanitaarinen-apu-ja-rauhanty-c3-b6-tarvitsevat-yhteisen-suunnan

Tillbaka till list