Täysistunnot

Maaliskuu 2015

10.3.2015 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin KPT:n vuosiarvion tekstiä. Istunnossa esitettiin tekstiin vielä muutoksia. […]

Joulukuu 2014

Täysistunnossa käsiteltiin KPT:n vaikuttavuudesta teetettyä arviointia, jossa käsiteltiin KPT:n vaikuttavuutta suhteessa valtioneuvostoon […]

Lokakuu 2014

2.10.2014 järjestetyn täysistunnon ensimmäinen pääaihe oli kehitysapukriteereiden muutospaineet ja Suomi. Kerrottiin millaisia […]

Toukokuu 2014

9.5.2014 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin KPT:n tulevaa vuosiarviota ja kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden toteutumista […]

Maaliskuu 2014

6.3.2014 järjestetyn täysistunnon pääaiheena oli Team Finland ja vastuullinen kehitysmaaliiketoiminta. Täysistuntokeskustelun tarkoituksena […]

Joulukuu 2013

5.12.2013 järjestetyssä täysistunnossa kehitysministeri Haavisto esitti näkemyksiä kehityspolitiikan painopisteistä hallituskauden lopulla. Lisäksi […]

Marraskuu 2013

7.11.2013 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin budjettitukea tarkoituksena päivittää tietoja ja näkemyksiä budjettituesta kehityspolitiikan […]

Syyskuu 2013

5.9.2913 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin hauraiden valtioiden tilanteita Afganistanin ja Somalian esimerkkien kautta. […]

Kesäkuu 2013

6.6.2013 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin KPT:n tulevaa vuosiarviota. KPT:n työryhmä on kuluneen vuoden […]

Huhtikuu 2013

11.4.2013 järjestetyssä täysistunnossa käsiteltiin monenkeskistä yhteistyötä ja KPT:n keskustelun tarkoituksena oli muodostaa […]