Analyysipaperit ja selvitykset

KPT:n vaikuttavuuden arviointi 2003-2015

Selvitys arvioi Kehityspoliittisen toimikunnan työn vaikuttavuutta suhteessa valtioneuvostoon ja sille mandaatissa asetettuihin tavoitteisiin, […]

Analyysipaperit ja selvitykset

Selvitykset vuosina 2005-2007

Kolmannen vuosilausuntonsa valmistelun yhteydessä toimikunta teetti Suomen kehityspolitiikan tulevaisuudenlinjoja pohtineen työnstä tueksi […]

Analyysipaperit ja selvitykset