Analyysipaperit ja selvitykset

Taustaselvitys sidosryhmien roolista Kehityspoliittisen toimikunnan uudessa mandaatissa

FIANT Consulting Oy:n laatiman selvityksen tavoitteena on kartoittaa KPT:n eri sidosryhmien näkemyksiä […]

Analyysipaperit ja selvitykset

Luonnon monimuotoisuus kestävän kehityksen mahdollistajana – miksi biodiversiteetin turvaaminen on tärkeää myös Suomen kehityspolitiikassa?

Kehityspoliittinen toimikunta on julkaissut analyysipaperin luonnon monimuotoisuuden ja keityspolitiikasn kytköksistä. Luonnon monimuotoisuudella […]

Analyysipaperit ja selvitykset

Koronavirus uhkaa murentaa Afrikan kehityspyrkimykset

Kehityspoliittinen toimikunta on julkaissut analyysin ”Koronavirus uhkaa murentaa Afrikan kehityspyrkimykset”. Lue lisää: […]

Analyysipaperit ja selvitykset

Taustaselvitys kehitysyhteistyön sääntelemisestä lailla

Kehityspoliittinen toimikunta on teettänyt taustaselvityksen siitä, onko kehitysyhteistyötä mahdollista ja tarpeellista säännellä […]

Analyysipaperit ja selvitykset

KPT:n esite yksityissektorin roolista Suomen kehityspolitiikassa

Lehdistötiedotteet, 19.1.2016 Yksityisellä sektorilla on keskeinen rooli kehitysmaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen […]

Analyysipaperit ja selvitykset

Kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus Suomen toimissa kansainvälistä veronkiertoa vastaan

Selvitys on tilattu KPT:n johdonmukaisuutta käsittelevän vuosiarvion taustaksi. Selvitys käsittelee sitä, mitä […]

Analyysipaperit ja selvitykset

Yritysinstrumentit Ruotsin ja Tanskan kehitysyhteistyössä

Tämä kehityspoliittisen toimikunnan tilaama selvitys kartoittaa Ruotsin ja Tanskan kehitysyhteistyön instrumentteja, joiden […]

Analyysipaperit ja selvitykset

KPT:n vaikuttavuuden arviointi 2003-2015

Selvitys arvioi Kehityspoliittisen toimikunnan työn vaikuttavuutta suhteessa valtioneuvostoon ja sille mandaatissa asetettuihin tavoitteisiin, […]

Analyysipaperit ja selvitykset

Selvitykset vuosina 2005-2007

Kolmannen vuosilausuntonsa valmistelun yhteydessä toimikunta teetti Suomen kehityspolitiikan tulevaisuudenlinjoja pohtineen työnstä tueksi […]

Analyysipaperit ja selvitykset