Analyysipaperit ja selvitykset

KPT:n esite yksityissektorin roolista Suomen kehityspolitiikassa

Lehdistötiedotteet, 19.1.2016 Yksityisellä sektorilla on keskeinen rooli kehitysmaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen […]

Analyysipaperit ja selvitykset

Kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus Suomen toimissa kansainvälistä veronkiertoa vastaan

Selvitys on tilattu KPT:n johdonmukaisuutta käsittelevän vuosiarvion taustaksi. Selvitys käsittelee sitä, mitä […]

Analyysipaperit ja selvitykset

Yritysinstrumentit Ruotsin ja Tanskan kehitysyhteistyössä

Tämä kehityspoliittisen toimikunnan tilaama selvitys kartoittaa Ruotsin ja Tanskan kehitysyhteistyön instrumentteja, joiden […]

Analyysipaperit ja selvitykset

KPT:n vaikuttavuuden arviointi 2003-2015

Selvitys arvioi Kehityspoliittisen toimikunnan työn vaikuttavuutta suhteessa valtioneuvostoon ja sille mandaatissa asetettuihin tavoitteisiin, […]

Analyysipaperit ja selvitykset

Selvitykset vuosina 2005-2007

Kolmannen vuosilausuntonsa valmistelun yhteydessä toimikunta teetti Suomen kehityspolitiikan tulevaisuudenlinjoja pohtineen työnstä tueksi […]

Analyysipaperit ja selvitykset