Aktuellt

Utvecklingspolitiska kommissionen: Finland bör profilera sig inom diplomatin för livsmedelstrygghet

Finland bör påverka aktivt och ta ett större ansvar för att stärka […]

Utvecklingspolitiska kommissionen: Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet behöver en gemensam vision

Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet måste bättre kunna svara på behoven […]

Biologisk mångfald möjliggör hållbar utveckling – Varför är det viktigt att trygga biodiversiteten i Finlands utvecklingspolitik?

Med biologisk mångfald, dvs. biodiversitet, avses mångfalden av jordensarter och ekosystem samt […]

Utvecklingspolitiska kommissionen: Snabbare och ambitiösare beredning av lagen om företagsansvar

Pressmeddelanden, 7.10.2020: Utvecklingspolitiska kommissionen påskyndar lagen om företagsansvar som gör finländska företag skyldiga […]

Coronaviruset hotar att bruta ned Afrikas utvecklingssträvanden

Coronaviruset drabbar de mest utsatta människorna i världen och kan leda till […]

Utvecklingspolitiska kommissionen tillsatt – ny ställning och ny sammansättning

Den utvecklingspolitiska kommissionen för denna regeringsperiod har tillsatts och höll sitt första […]